7B1 – Lenket til den ikke bærekraftige og urettferdige rytmen?