Lærere og elever

på veien mot et bærekraftig samfunn

Velkommen til reisen med Just Action!

Klimaet vårt endrer seg raskt. Lærere både ønsker og må undervise elevene sine i hvordan møte en usikker fremtid; hvordan endre verden, utrydde fattigdom, sult og ulikhet. Lærere trenger støtte til dette og vi har som mål å tilby den støtten. Våre ressurser, som er gratis å laste ned, vil hjelpe lærere på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i Norge, Irland, Italia og Spania til å bruke opplæring i globalt medborgerskap (Global Citizenship Education, GCE) og ruste elevene med kunnskap, verdier og ferdigheter til å lede an i klimahandling. Vi vet at lærere har travle dager, så ressursene våre er utformet slik at de skal være tilgjengelige og lette å bruke.

Her vil du finne «reisene» vi har utviklet for å hjelpe deg med å aktivisere elevene dine til faktisk handling som aktive globale medborgere:

  • Elevenes reise: ressurser for barneskole og ungdomsskole som fokuserer på flere temaer innen opplæring i globalt medborgerskap.
  • Lærerens reise: en nettguide for lærere som ønsker å lære mer om opplæring i globalt medborgerskap og hvordan man underviser det på en effektiv måte.

Lærerens reise

Vil du introdusere globalt medborgerskap og klimahandling for elevene dine? Synes du det er vanskelig å komme i gang? Lærerens reise gir deg en innføring i de helt grunnleggende ideene innen emnet.

Hvis du trenger hjelp til å definere globalt medborgerskap, knytte det til læreplanen, nærme deg globale rettferdighetsspørsmål eller samarbeide om klimahandling, så hjelper vi deg! Artikler, videoer og refleksjonsark støtter deg i å utvikle din egen kunnskap, verdier og ferdigheter for handling.

Denne nettguiden kan støtte enhver lærer til å engasjere seg i opplæring i globalt medborgerskap. Start reisen din i dag!

Elevenes reise

Gjennom Elevens reise hjelper Just Action-ressursene deg med å bygge opp elevenes kunnskap, bærekraftige holdninger og verdier basert på handling og praksis, heller enn teori.

Vi har laget to sett med ressurser, ett for barneskolen (9-12 år) og ett for ungdomsskolen (13-15 år), slik at aktivitetene er tilpasset elevenes alder.

Registrer deg for å få tilgang til ressursene.