Hvordan vil du definere Global Citizenship Education?

Frans Lenglet – GAP Internasjonal

Det handler om å lære om verden og forstå hvordan ulike mennesker, i ulike samfunn, i ulike land, med ulike bakgrunner, ikke bare kan leve sammen, men også bygge et rettferdig samfunn.

Jodie Velarde – GAP Internasjonal

For meg handler utdanning for globalt medborgerskap om å gi mennesker muligheten til å handle for saker som gagner planeten og mennesker over hele verden. Det er ofte nyttig å gi en lokal sammenheng før man går inn i de globale konsekvensene, men det er et stort og viktig tema for hele verden å ta stilling til.

Marylin Melhmann – GAP Internasjonal

På den ene siden handler det om fakta og kunnskap, menneskers rettigheter og plikter, rettighetene til andre. Det innebærer en viss mengde faktakunnskap som må presenteres for elevene. Det er det første. Det andre er: det er en linse man kan se alle andre fag gjennom. Med andre ord er det et sett med verdier som du kan anvende på hvilket som helst emne du jobber med eller underviser om. Og deretter, det tredje, er det et ferdighetssett som gjør endring mulig. For vi snakker ikke om undervisning for å opprettholde status quo. Vi snakker om utdanning for å bygge en bedre fremtid. Og derfor må den også inneholde undervisning om ferdighetene som må til for å skape endring.

Sandrina Felder – GAP Internasjonal

For meg handler det vel om en følelse av å høre sammen og leve i én verden, dele erfaringer, dele emner som angår oss alle, og også å bli aktive sammen når det gjelder ulike globale utfordringer som for eksempel klimaendringer eller fred eller hva det måtte være. Jeg mener, noen utfordringer stopper ikke ved geografiske grenser, de angår oss alle. Jeg tror utdanning for globalt medborgerskap for meg betyr å få en følelse av alt dette og å lære det grunnleggende om ulike emner.

Hva bør lærere vite om Utdanning for Globalt medborgerskap?
Elevers ferdigheter, verdier og kunnskap for å gjøre en forskjell
Lærere må bygge sine egne trojanske
Lærere må støtte elevene til å bygge opp egen selvtillit