Prosjektsamarbeidet

Just Action er et samarbeid mellom medlemsorganisasjoner i Global Action Plan (GAP) International Network fra Irland, Spania, Norge og Italia. Kontakt prosjektpartneren for ditt land om du vil vite mer!

Global Action Plan Irland

Global Action Plan (GAP) Irland er en annen type miljøorganisasjon. Vi jobber med lokalsamfunn og interessefellesskap over hele Dublin og i hele Irland. Vi er på et oppdrag for å støtte skoler, lokalsamfunn og næringsliv til å iverksette praktiske tiltak for å leve så bærekraftig som mulig. Våre miljøutdanningsprogrammer hjelper mennesker med utdanning og kreative verktøy for å respektere og beskytte miljøet.

Vår DPSM-akkrediterte GLÁS «Community Gardens» fungerer som et utendørs læringsmiljø der skoler, bedrifter og frivillige jobber med ulike prosjekter, lærer nye ferdigheter og begynner å forstå viktigheten av å beskytte grønne områder. Gjennom handling for utdanning for bærekraftig utvikling gir vi folk mulighet til å bidra til FNs bærekraftsmål. Målet vårt å engasjere og inspirere mennesker gjennom utdanning til en mer bærekraftig livsstil og positive vaner som håndterer vann, mat, avfall, emballasje og ivaretar fellesskapet på en god mot. Målet vårt er å fjerne barrierene og misoppfatningene som gjør at folk kvier seg for å handle.

gap spain

GAP Spania

GAP Spania er en del av GAP International, et nettverk av frivillige organisasjoner som er aktive innen «utdanning for bærekraftig utvikling» og relaterte programmer for bærekraftig atferdsendring. GAP Spania har gjennomført prosjekter i over 25 år, med kontorer i Madrid og Bilbao. De mange programmene for skolebarn, studenter, kontoransatte og innbyggere generelt har et felles mål: å gi folk mulighet til å leve og jobbe stadig mer bærekraftig. Videre samarbeider GAP Spania med mennesker for å redusere CO2-utslipp, for å dempe de negative virkningene av klimaendringer og for å fremme en mer bærekraftig måte å leve på, samt for å beskytte planetens ressurser, alltid i tråd med bærekraftsmålene for 2030.

InEuropa srl (Italia)

InEuropa Srl er en italiensk bedrift som ble grunnlagt i januar 2006, bestående av eksperter som har jobbet med EU-prosjekter i over 20 år og med mål om å støtte offentlige og private organisasjoner og foreninger med å få tilgang til EU-finansieringsmuligheter. InEuropa har utviklet en innovativ tilnærming som identifiserer et prosjekt som en endringsprosess. I over 10 år har InEuropa vært den italienske antennen til Global Action Plan International, og har fremmet og implementert prosjekter for atferdsendring innen bærekraft, spesielt i skoler. Hovedaktivitetene er å øke kunnskap og tilby opplæring og teknisk bistand om EUs politikk og europeiske handlingsprogrammer. InEuropa-teamet består av tilretteleggere og katalysatorer for strategisk planlegging i enhver organisasjon, nettverksbygging, og vektlegger særlig lokale utviklingsaksjoner, kultur, miljø og sosiale problemer.

Framtiden i våre hender (Norge)

Framtiden i våre hender (FIVH) er Norges største miljøorganisasjon, og jobber for en rettferdig fordeling av verdens ressurser. Vi jobber for å bistå myndigheter og næringsliv med å legge til rette for grønne og etiske valg.

FIVH er partipolitisk og religiøst uavhengig. Organisasjonen har en demokratisk struktur, med en halvårlig generalforsamling og et kompetent styre.

Hvor kommer vi fra: GAP International

GAP International er en katalysator for global atferdsendring. Vi er et nettverk av organisasjoner som samarbeider for å fremme og legge til rette for at mennesker over hele verden kan leve bærekraftige liv.