Vårt mål

om prosjektet

Den pågående klima­krisen må bli møtt av aktive globale medborgere. Skolen er avgjørende i utviklingen av unges identitet, handlekraft og rettferdighetssans. Derfor har Just Action som mål å gi lærere verktøy til å øke elevenes bevissthet om globale utfordringer og gjøre dem i stand til å aktivt gjøre klimahandling.

Vil du være med å teste med klassen din? Ta kontakt med prosjektpartneren i ditt land!

Ressursene

I løpet av dette 3-årige Erasmus+ -prosjektet utvikler vi gratis ressurser for lærere, for å støtte de i å ta Utdanning for globalt medborgerskap inn i klasserommene sine.

Vi utvikler ressursene i direkte samarbeid med lærere fra de fire partnerlandene i prosjektet (Irland, Norge, Italia og Spania).

Elevens reise

Elevens reise er en rekke aktiviteter for barneskolen og ungdomsskolen, ment til å fremme elevenes klimahandling i klasserommet, på skolen og i lokalsamfunnet.

Lærerens reise

Lærerens reise er en nettbasert guide for lærere som ønsker å finne ut hvordan de på en effektiv måte kan undervise i globalt medborgerskap.

Prosessen

Vi jobbet vi med en ekspert innen design thinking for å utvikle teamets kompetanse og forberede utviklingen av en prototype av ressursene våre.

Vi møtte lærere fra landene våre for å samle verdifull informasjon om deres behov og for å begynne å jobbe med hvordan vi kunne møte behovene.

Basert på behovene lærere delte med oss, utarbeidet vi en rekke klasseromsaktiviteter for barnetrinnet og ungdomsskolen. Alle aktivitetene inneholder forslag til hva elevene kan gjøre også utenfor klasserommet. Vi delte dem med lærere for en første test i skolen.

I mellomtiden begynte vi å utvikle lærerveiledningen for GCE. Her fant vi ut at vi kunne sammenligne lærerens rolle med en heltefortelling, og så for oss at veiledningen skulle være inspirert av heltens reise. Derfor kalte vi den «Lærerens reise».

I 2023 møtte vi lærere og rektorer fra de fire partnerlandene i Oslo. Vi involverte dem direkte i designprosessen: hvordan ønsker du at ressursene skal endres? Her samarbeidet vi og samlet deres tanker og erfaringer.

Etter å ha samlet materiale og ideer i Oslo, endret og tilpasset vi aktiviteter og ressurser til de faktiske behovene til lærere og elever. Vi har redesignet ressursene med tanke på at både elever og lærere gjennomgår en reise mens de underviser og lærer GCE. Derfor vil det være en elevreise (én for barnetrinnet, én for ungdomsskolen) og en lærerens reise.

Vi tester for øyeblikket våre elevressurser (PR1 og PR2) på skoler. Testingen vil gi oss muligheten til å fikse småting som gjenstår og ferdigstille materiellet. Etter det vil de være gratis tilgjengelige på nettsiden.

I 2024 vil også lærerens reise være klar til å bli testet av lærere.