Global Citizenship Education

Global statsborgerskap utdanning refererer til en følelse av tilhørighet til et bredere fellesskap og felles menneskelighet. Den legger vekt på politisk, økonomisk, sosial og kulturell gjensidig avhengighet og sammenkobling mellom det lokale, det nasjonale og det globale. […] Global statsborgerskapsutdanning innebærer tre kjerne konseptuelle dimensjoner, som er felles for ulike definisjoner og tolkninger av global medborgerskapsutdanning. […] De kan tjene som grunnlag for å definere globalt medborgerskapsutdanningsmål, læringsmål og kompetanse, samt prioriteringer for å vurdere og evaluere læring. Disse konseptuelle kjernedimensjonene er basert på, og inkluderer, aspekter fra alle tre læringsdomener: kognitiv, sosio-emosjonell og atferdsmessig.
KILDE: UNESCO, emner og læringsmål for globalt medborgerskap, 2015